ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА

ГАЛЕРЕЯ

ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
ЛАЗЕРЛИ НАЗОРАТИ БЎЛГАН ЕР КОВЛОВЧИ РЕЖАЛАШТИРУВЧИ МАШИНА
• Ноль даражадаги, бирлик ва иккилик даражадаги оғишлар учун ишчи опциялар.

• Мустаҳкам, қиздириш билан ишлов берилган, алмаштириш имкони бўлган пичоқлар.

• Катта самарага эга бўлиш учун энг мақбул ҳамла бурчаги учун ахсус тобланган пўлатдан қуйилган икки тарафламали ноёб конструкцияли лемехлар.

• Барча бирикиш жойларида втулкалар мойланади.

• Қийин шароитларда ишлаш учун тайёрланган ва яроқли бўлган мустаҳкам конструкцияли лазер ускунаси. Узел сув ўтказмайдиган корпусда ўрнатилган, демак амалда лазер 3 м чуқурликда сувга чўкканда ҳам ишлайди.

• Ишлатиш бўйича йўриқнома баён этилган буклет ва фильм.ЗЕМЛЕРОЙНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАШИНА, С ЛАЗЕРНЫМ КОНТРОЛЕМ

• Har qanday turdagi qiyin va murakkab ishlash sharoitiga
chidamlilik.

• 3 metr suv ostida ham suv o’tkazmaslik.

• Barcha ishlovchilar uchun kuchlanish, tushib ketish holatlariga qarshi chidamlilik, yengillashtirilgan materialdan ishlab chiqarilgan maxsus sumkalar.

МодельLTM 300LTM 350LTM 400LTM 450LTM 500LTM 550LTM 600
Общая ширина в транспортировочном состоянии (M)2,52,52,5333,53,5
Рабочая ширина (CM)33,544,555,56
Общая длина (M)33,544,555,56
Вес (KG)2350240024502500255027003500
Требования к мощности (Л.С.)90-110100-110110-120110-135135-160160-180180-200